Στον τύπο της δίκλιτης κεραμοσκέπαστης βασιλικής, η Εκκλησία του Αγίου Αντωνίου χρονολογείται από το 18ο αιώνα και κατά τη διάρκεια της τουρκοκρατίας αποτελούσε τον πυρήνα του Ελληνισμού της πόλης. Χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν ως φρενοκομείο.