Ο Ναός της του Θεού Σοφίας, αφιερωμένος στο Χριστό, τον αληθή Λόγο και τη Σοφία του Θεού, κτίστηκε στα τέλη του 7ου αιώνα και αποτελεί τυπικό δείγμα μεταβατικού σταυροειδούς ναού με τρούλο και περίστωο, κατά μίμηση της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Στην κόγχη και τον τρούλο διασώθηκε σχεδόν το σύνολο της ψηφιδωτής διακόσμησης ενώ σε άλλα μέρη του ναού απέμειναν ελάχιστα στοιχεία από τον ψηφιδωτό διάκοσμο. Από τα ψηφιδωτά στο ιερό βήμα ξεχωρίζει η κυκλική δόξα με το μεγάλο χρυσό σταυρό. Μέσα σε επιβλητικό χρυσό βάθος το ψηφιδωτό της κόγχης του ιερού τραβάει την προσοχή με την ένθρονη Παναγία και τον Χριστό στην αγκαλιά της. Μεγαλειώδες είναι δίχως αμφιβολία το ψηφιδωτό που καλύπτει την ημισφαιρική επιφάνεια του τρούλου με θέμα την Ανάληψη του Χριστού και τις μορφές της Παναγίας, των Αποστόλων και των αγγέλων γύρω του. Οι άγγελοι βρίσκονται κάτω από τα πόδια του Ιησού, σε οριζόντια θέση δίνοντας την αίσθηση ότι πετούν μέσα σε μια λάμψη που παραπέμπει στο Θείο φως.