Το παλαιό καθολικό της Μονής Λατόμου που πήρε το όνομά της (Λατόμου) από την ύπαρξη λατομείων πέτρας στην περιοχή, είναι εκκλησία αφιερωμένη στον Όσιο Δαυίδ και χτίστηκε στο τέλος του 5ου μ. Χ. αιώνα. Στο ναό του Όσιου Δαυίδ σώζεται ένα από τα σημαντικότερα εντοίχια ψηφιδωτά της παλαιοχριστιανικής τέχνης, μοναδικό σε τέχνη και εκτέλεση. Είναι ευρύτερα γνωστό ως το Όραμα του Ιεζεκιήλ και βρίσκεται στην κόγχη του ιερού βήματος. Ο νεαρός Χριστός εμφανίζεται μέσα σε στρογγυλή ‘δόξα’, με πρόσωπο ήρεμο, φιλικό χωρίς γένια. Τέσσερις φτερωτές μορφές –ένας άγγελος και τρία ζώα- εικονίζονται γύρω από τη μεγάλη δόξα. Κάτω από τα πόδια του Ιησού απεικονίζονται οι τέσσερις ποταμοί του παραδείσου. Αριστερά και δεξιά βρίσκονται δυο ανδρικές μορφές που αποδίδονται στον Ιεζεκιήλ και τον Αβακούμ αν και υπάρχει προβληματισμός για την ταυτότητα των δυο μορφών. Σήμερα οι περισσότεροι μελετητές θεωρούν ότι στο ψηφιδωτό απεικονίζεται η Θεοφάνεια (φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο) με βάση το όραμα του Ιεζεκιήλ χωρίς να υπάρχει σύγκλιση απόψεων ως προς τις δύο αυτές μορφές.