Έναν μικρό θησαυρό θρησκευτικής τέχνης ‘κρύβει’ ο Ναός Αγίου Νικολάου του Ορφανού, που κτίστηκε το πρώτο μισό του 14ου αιώνα ως καθολικό βυζαντινής μονής. Ο τοιχογραφικός διάκοσμος είναι ένα από τα πληρέστερα διατηρούμενα σύνολα στη Θεσσαλονίκη και εκφράζει την κλασική αντίληψη της παλαιολόγειας ζωγραφικής.