Στόχοι του Ιδρύματος είναι η συλλογή, καταγραφή, μελέτη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς, η πραγματοποίηση εκθέσεων σε συνεργασία με πολιτισμικούς φορείς εντός και εκτός Ελλάδας, καθώς και η ουσιαστική επαφή του κοινού με τα έργα τέχνης μέσω ξεναγήσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων.